ОБЩИ УСЛОВИЯ

към договора/абонаментния договор за обучение в курс по английски език


абонаментна такса

общи условия

еднократно плащане

общи условия